Inleiding

Het consult is de verzamelnaam van allerlei vormen van raadpleging of overleg. Het consult kan zowel het gehele proces van probleemoplossen omvatten als een of meer onderdelen daarvan.

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest voor probleemverhelderen in brede zin om uit te vinden wat er precies speelt
  2. U spitst uw zoektocht toe m.b.v. de gerichte anamnese 
  3. U gebruikt voorlichten in brede zin als informatieverstrekking een oplossing is
  4. U spitst uw voorlichting toe op counsellen gezien de dilemma's waarmee PMS vaak gepaard gaat 
  5. U overlegt om het contact in goede banen te leiden. 


Meer weten over communicatie? Zie ook de ELO-Communicatie: Consultvoering.