Hulpvraag verhelderen

Om een probleem helder te krijgen, is het vaak handig om, naast de inhoudelijke aspecten die in de gerichte anamnese aan de orde komen, ook zicht te krijgen op de context waarbinnen de klacht en het verzoek om hulp spelen. 

Hoe doe ik dat?

Om de hulpvraag te verhelderen, richt u zich op: 
- reden van contact
- aanleiding voor het contact
- hulpvraag en verwachtingen
- HOOFDKLACHT ( zie ook gerichte anamnese)
- aard of beleving van de klacht (verschijnselen) 
- eigen ideeën over klacht
- verwachtingen
- waarom nu gekomen
- niet-medische vragen
- psychosociale gevolgen