Klinisch-diagnostisch redeneren

Schematisch weergegeven verloopt het diagnostisch proces als volgt:

1. Verhaal van de patient

2. Verwerven van (addtitonele) data

3. Representatie van het probleem in medische termen

4. Werkhypothese opstellen

5. Passend ziekte-script bepalen

6. Diagnose

Al deze stappen vinden plaats op geleide van kennis, context en klinische ervaring.