Lijdensdruk (ernst probleem)

Niet iedereen met symptomen of klachten heeft daar last van. Noch zoekt iedereen die ergens last van heeft hulp. Er bestaat een discrepantie tussen het aantal patiƫnten dat voor behandeling komt enerzijds en de geschatte prevalenties van verschillende problemen anderzijds.

Hoe doe ik dat?
Of mensen met de symptomen van een functiestoornis hier ook hulp voor zoeken, zal onder meer afhangen van: 
- de mate waarin ze ‘last’ hebben van die symptomen;
- het belang dat zij aan het betreffende levensgebied toekennen;
- of men het zoeken van hulp aanvaardbaar en zinvol acht;
- de beschikbaarheid van (vormen van) hulp die men acceptabel acht.