Het discriminerend vermogen van informatie

Als hulpverlener moet men op basis van informatie beslissingen nemen over het vervolgtraject en daarvoor moet men enerzijds voorspellend kunnen redeneren en anderzijds ook regelmatig weer even terug redeneren. Behalve kennis van de verbanden (als X dan Y; gegeven Y dan X) vraagt een dergelijke benadering om gegevens die toegevoegde waarde bijdragen aan dit proces. We spreken in dit kader dan doorgaans van tests.

Wat maakt een test zinvol?

Om een zinvolle bidrage te kunnen leveren moeten tests:

- voldoende discrimineren tussen wel/niet symptoom, wel/niet ziekte etc.;

- diagnostische winst opleveren: gegeven de uitslag X wordt diagnose Y meer/minder waarschijnlijk;

- beleidsconsequenties hebben; bij uitslag A volgt maatregel X, bij uitslag B volgt Y.

- de opbrengsten moeten opwegen tegen de nadelen; veel diagnostisch onderzoek kent helaas ook een kostenkant in de vorm van belasting, pijn, bijwerkingen etc.