Domeinen & theorieen

Het doel van de medische psychologie is het optimaliseren van medische behandelingen, met name waar het de psychosociale aspecten daarvan betreft. Het gaat daarbij niet alleen om verbetering in inhoudelijke zin, maar ook om zaken als het kunnen verdragen van ingrijpende behandelingen en acceptatie van de gevolgen daarvan. Om dit doel te bereiken, richt een medisch psycholoog zijn interventies zowel op patiënten (directe patiëntenzorg), naasten en desgewenst ook op de primaire zorgverleners (indirecte patiëntenzorg). Een en ander veronderstelt kennis over:

- adaptieve opgaven; ziekte en medisch handelen vragen om aanpassing;.

- concepten en theorieen:

a) Kerndomeinen: Onderwijs (1.4)

b) Perifere domeinen & achtergrondinformatie:

Chronisch ziek-zijn

Cognities

Controle

Coping

Emoties, met name angst en depressie

Gedragsgeneeskunde (Behavioural Medicine)

Genetisch counseling en erfelijkheidsadvisering

Gezondheidsgedrag en ziektepreventie

Kwaliteit van leven

Leerprocessen

Levensloop

Lichamelijke onverklaarde klachten

Medische Professionaliteit

Multiculturele zorg

Non-specifieke factoren (placebo)

Neuropsychologie

Persoonlijkheidskenmerken (met name neuroticisme en optimisme)

Pijn

Psycho-neuro-immunologie

Seksualiteit

Screening en bevolkingsonderzoek

Stress

Symptoomperceptie

Therapietrouw