Dataverzameling t.b.v. diagnostiek

Het verzamelen van informatie is het fundament onder de diagnostiek. De vraag is echter hoe uit de enorme zee van alle mogelijke gegeven de juiste te selecteren d.w.z. relevante informatie te verkrijgen en bewaren en tegelijkertijd onzinnige informatie te negeren dan wel te elimineren.

Hoe doe ik dat?

Er zijn vele manieren om informatie te verzamelen en vervolgens te schiften,maar binnen de hulpverlening worden doorgaans de volgende wegen gebruikt:

- de anamnese; het vraaggesprek met de patiënt is behalve een belangrijke bron van informatie ook een goede manier om de patiënt bij diens behandelingsproces te betrekken en daarmee ook een goede werkrelatie op te bouwen.

- overig onderzoek, waarbij u wederom eclectisch put uit:

a) lichamelijk onderzoek:

b) levensloop

c) achtergrondgegevens