Het verkrijgen van (medische) informatie

Om een probleem op te kunnen lossen, is het verkrijgen van de juiste informatie cruciaal. Informatie verkrijgen van en over de patiënt kan op vele manieren.

Hoe doe ik dat?

De meest gebruikelijke manieren om medisch relevante informatie te verkrijgen zijn:

1.vragen stellen en lichamelijk onderzoek doen

2.observeren van de patiënt:

a. algemene observatie (in het gesprek)

b. inspectie

c. palpatie

d. auscultatie

3. zelf aanvullend onderzoek doen

a. informatie in winnen bij derden:

b. bestaande informatie opvragen

c. onderzoek laten doen