Anamnese

De anamnese is een vraaggesprek om het voorgelegde probleem (globaal) in kaart te brengen. Behalve een belangrijke bron van informatie is het ook een goede gelegenheid om de hulpvrager bij het oplossingsproces te betrekken en samen een goede werkrelatie op te bouwen.

Hoe doe ik dat? 

Afhankelijk van een eerste inschatting van het probleem en wat men diagnostisch wil bereiken, kiest men voor:  
1.Gerichte anamnese
2.Hulpvraag verhelderen
3. Algemene anamnese