Begeleiding

Begeleiden is een vorm van probleem oplossen, waarbij de belevingswereld van de hulpvrager centraal staat.

Hoe doe ik dat?
U integreert:
1. kennis over (medische) psychologie, (geestelijke) verzorging en (medisch) maatschappelijk werk in het algemeen
2. kennis over Kwaliteit van Leven in het bijzonder;
3. het proces van begeleiden en behandelen; de (deel)processen die de bouwstenen vormen voor de praktische toepassing i.c. consultvoering;
4. de zorg voor een goede bedrijfsvoering.