Ruimte bieden

Als u zicht wilt krijgen op hoe de ander zich voelt, moet u hem als het ware even de ruimte geven om zich naar dat gevoel te gedragen. Dit zogenaamde ruimte bieden, geeft de ander ook de gelegenheid stoom af te blazen en daardoor meer greep op het probleem en zichzelf te krijgen. Het biedt bij zeer opgewonden standjes niet alleen de mogelijkheid om de ander te (laten) kalmeren, maar ook om te zien hoe die zich gedraagt als het spannend wordt.

Hoe doe ik dat?

1. Stel vooral open vragen: open vragen nodigen immers uit het verhaal in eigen woorden te vertellen en derhalve naar keuze accenten te leggen. Bijvoorbeeld: "Vertelt u eens waar het om gaat?" of "Wat maakt het zo lastig om...?".

2. Maak een agenda met gespreksonderwerpen, met daarop ook eventueel beladen onderwerpen en let bij het noemen daarvan op de reacties van de ander.

Voorbeeld: "In uw leven is recent nogal wat veranderd, mogelijk ook op het gebied van gezin, relatie en seksualiteit. Het lijkt me goed om daar even aandacht aan te besteden. Wat vindt u daarvan?"