Werkzaamheid therapie

Veel mensen worden beter, met of zonder behandeling, danzij of juist ondanks de geneeskunde. Veel positieve effecten (verbeteringen) zijn het gevolg van een optelsom van factoren, die men als behandelaar goed dient te hanteren.

Hoe doe ik dat?
U maakt gebruik van:
1. Het natuurlijk beloop; de natuurlijke genezingstendens of juist de progressie van veel aandoeningen;
2. Hawthorne-effect; alleen al het meten of in kaart brengen van symptomen of klachten kan ze doen verminderen;
3. Het placebo-effect: aandacht door de behandeling of waarschijnlijk beter, bemoeienis door een behandelaar, doet klachten vaak sterk afnemen.
4. De werkzaamheid (efficacy); het bedoelde behandelingseffect.