Gespreksagenda vaststellen

Omdat problemen vaak complex zijn, komen doorgaans tal van zaken ter tafel. Er worden vragen gesteld, antwoorden gegeven, eventueel wat kleine onderzoeken gedaan etc. Om te voorkomen dat door deze veelheid aan activiteiten het overzicht zoek raakt, is het van belang om, zodra enigszins duidelijk is wat er speelt, een samen met de patiënt een gespreksagenda te maken, waarop u aangeeft wat wanneer ter sprake komt en wat de rol van beide gesprekspartners is.

Hoe doe ik dat?
Zodra u voor uzelf een beeld hebt van wat er ongeveer speelt bij de patiënt en wat er globaal moet gebeuren om het probleem aan te pakken:
- maakt u een samenvatting van het probleem;
- doet u een procedurevoorstel om het probleem op te lossen. 
Bijvoorbeeld:
"Om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik u zo eerst een aantal vragen stellen. Misschien moet ik u daarna nog wat aanvullend onderzoek doen. Zodra ik weet wat de verklaring is, zal ik u die meedelen. Of dat leidt tot verdere actie, bijvoorbeeld een behandeling of een verwijzing, kan ik op dit moment nog niet zeggen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal ik mijn voorstel toelichten zodat u weet waar u eventueel ja of nee tegen zegt. Akkoord?"