Wat wil de ander bereiken?

Dit lijkt een open deur omdat patiënten doorgaans hun probleem opgelost willen zien. Het is echter geen open deur omdat er niet alleen verschillende geneeskundige doelen bestaan, maar vaak ook veel verschillende wegen naar Rome leiden. Zo kunnen veel problemen niet zozeer inhoudelijk (probleem verdwijnt) worden opgelost, als wel door relativering (mee leren leven) en/of door betere communicatie met anderen. Het kan u veel tijd en energie besparen als u aan het begin van het gesprek weet wat de patiënt precies verwacht en hoe het contact er daarom globaal uit zal gaan zien.

Hoe doe ik dat?
Om zicht te krijgen op wat de patiënt wil bereiken, kunt u het best starten met een gerichte open vraag naar het gesprekdoel, al of niet gevolgd door enkele vervolgvragen.