Geneeskundige doelen

Hoewel bij de hulpverlener het oplossen van de diagnostische puzzel en het organiseren van de zorg vaak de meeste aandacht vraagt, staat voor de patiënt vanaf het begin de behandeling voorop. Patiënten gebruiken deze term dan ook niet voor niets als pars pro toto en doorgaans als doel en legitimatie voor het gehele geneeskundige proces.  

Hoe doe ik dat?
In uw afwegingen betrekt u, uiteraard geformuleerd in termen van het onderwerp, de volgende criteria:
1. procesmaten, zoals:
- het leveren van state of the art medisch-technische zorg;
- het zorgen voor een goede organisatie van de zorg;
- een adequate bejegening.
2. uitkomstmaten, zoals:
- geruststelling;
- genezing;
- palliatie;
- preventie.
3. satisfactiematen, zoals:
- patiënt(on)tevredenheid
- klachten
- kwaliteit van leven.