Geneeskunde

Geneeskunde is het vakgebied dat zich richt op het functioneren van cellen, weefsels, organen en orgaansystemen en de invloed die ziektes of afwijkingen hierin hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch. In de geneeskunde wordt gestreefd naar het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologie. De moderne geneeskunde is:
- gericht op het welzijn van de patiënt (clientcentered);
- gebaseerd op (natuur)wetenschappelijke onderzoek (evidence based), en:
- benadert de mens als bio-psycho-sociale eenheid (holistisch of integraal).

Hoe doe ik dat?
U integreert:
1. kennis over het normale functioneren: anatomie, fysiologie, psychologie etc.
2. het nosologisch model; men gaat er van uit dat een ziekte (diagnose) één oorzaak heeft, een eenduidig beloop kent en een eenduidig gevolg heeft zodat op basis van de diagnose een passende behandeling kan worden vastgesteld.
3. het achterliggende verklaringsmodel: pathologie (pathofysiologie, psychopathologie)
4.de mate waarin afwijkingen voorkomen, incl. demografie: de epidemiologie
5. het geneeskundig proces;
6. met de zorg voor een passende bedrijfsvoering.