GP: D. Informed consent

Onder informed consent verstaat men dat een patiënt  toestemming moet geven alvorens men tot onderzoek of behandeling kan overgaan. Deze toestemming moet bovendien op vrijwillige basis plaatsvinden en op grond van gedegen informatie. Vaak gaat men er in het begin van het traject impliciet van uit dat de stellen van de hulpvraag tevens de toestemming tot diagnostiek omvat. Dit is niet per definitie het geval! Zodra globaal helder is wat er aan de hand is en wat er verder in uw ogen moet gebeuren, dient dit met de patient in voor hem begrijpelijke termen te overleggen. Pas na expliciete instemming van de patient vervolgt u het traject.