GP: C. Indicatiestelling

Onder indicatiestelling verstaat men het bepalen wat er (verder) moet gebeuren nadat probleem in kaart is gebracht en diagnostiek heeft plaatsgevonden. Soms is dat vervolgonderzoek, soms kan met het oplossen zelf worden begonnen. 

Hoe doe ik dat? 
1. U formuleert voor uzelf wat er verder moet gebeuren;
2. Kunt u de volgende vragen positief beantwoorden:
- is de indicatie conform 'state of the art' kennis? 
- leidt vervolgonderzoek tot oplossing van de puzzel? 
- is de voorgestelde behandeling aantoonbaar effectief?
- is dat ook voor deze patient het geval?
- is de therapie doelmatig (in termen van voor- en nadelen?
- is de therapie zinvol voor deze patiënt?
Aan de hand van een aantal vaste gegevens uit de (gestandaardiseerde) anamnese worden de indicaties gesteld voor: aanvullende diagnostiek, behandeling of verwijzing. Bij het beoordelen van de indicaties, worden (relatieve) contra-indicaties meegewogen.